Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

paulaa
8335 3d38 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodforsoul foodforsoul
paulaa
8436 c1a4 500
paulaa
Ty jesteś stworzona do szczęścia, zobaczysz.
paulaa
paulaa
8286 6ea0
paulaa
8522 787e
Reposted frommoai moai viastoryofmylife storyofmylife
paulaa
3300 6526
paulaa
paulaa
paulaa
6997 d1b4 500
Reposted fromverronique verronique viastoryofmylife storyofmylife
4378 ccde 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viastoryofmylife storyofmylife
paulaa
Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromcytaty cytaty viastoryofmylife storyofmylife
6290 3929

sadness-here:

Black&white »soft macabre »tattoos

Reposted fromKiro Kiro
6284 604e

sadness-here:

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro
4521 cbc3

sadness-here:

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro
paulaa
paulaa

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaSecret-Obsession Secret-Obsession
paulaa
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
paulaa
9931 5f27
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaszydera szydera
paulaa
Reposted frombluuu bluuu viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl